De praktijk – Tandartspraktijk de Stigter – Veere

Welkom bij Tandartspraktijk de Stigter

Tandarts de Stigter is uw tandarts in Veere voor uitstekende mondzorg. Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw algehele gezondheid.

De praktijk

Doel van de praktijk

Het verlenen van preventieve en curatieve hulp aan hen die er  prijs op stellen hun gebit te behouden of zij die hun gebit willen laten saneren.

Afspraken

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Dat wil zeggen, dat U op de tijd die U heeft afgesproken wordt behandeld. Dit kan alleen als ik van te voren weet wat ik moet doen en als u zelf op tijd komt. Daarom vinden controles en verdere behandelingen tijdens aparte afspraken plaats. Uiteindelijk weet ik na de controle pas wat ik moet doen.

In een incidenteel geval bij een langdurige behandeling weet ik van tevoren wat er moet gebeuren, en dan kunnen behandeling en controle gecombineerd worden.

Preventie

Wij proberen binnen de praktijk zo veel mogelijk preventief te werken. Deze voorzorgsmaatregelen hebben bij kinderen natuurlijk het meeste rendement. Vooral het laten zien hoe de mond het best schoon gehouden kan worden heeft bij ons een hoge prioriteit.

Rekeningen

Per 1 januari 2006 is de nieuwe basisgezondheidsverzekering in werking getreden.

De basisverzekering dekt alleen de tandheelkundige kosten van kinderen tot 18  jaar(echter geen orthodontie) en de kosten voor het vervaardigen en repareren van volledige kunstgebitten(dus een gebit zonder eigen tanden).

U kunt indien u aanvullend verzekerd bent voor uw tanden ,deze rekening indienen bij uw verzekeraar. Met enige verzekeraars hebben wij afgesproken dat, indien u dat wilt, de rekening direct naar de verzekeraar gaat. Wellicht dat wij dit in de toekomst met nog meer verzekeraars gaan afspreken. Dit hangt af van het contract dat zij ons bieden.

Behandelingen

Wij houden ons bezig met het maken van  witte vullingen, kronen en protheses en waar nodig, het trekken van tanden en kiezen. De orthodontische behandelingen worden aan de orthodontist over gelaten.

De behandeling van het tandvlees neemt binnen de praktijk, een belangrijke plaats in. Deze parodontologische behandelingen worden allemaal door ons zelf uitgevoerd.

Voor gecompliceerde extracties wordt U naar de kaakchirurg verwezen.

Implantaten

Voor implantaten wordt U bij een hierin gespecialiseerde collega of bij de kaakchirurg verwezen. Deze krijgt van tevoren informatie over de geplande behandeling zodat de implantaten op de goede plek kunnen worden gezet . Vervolgens komt u weer bij ons terug om de eventuele brug of prothese te maken.

Oproepen

Alle patiënten ontvangen van ons bericht wanneer zij weer voor de controle verwacht worden. Wij proberen zoveel mogelijk de zaken per patiënt te regelen. Dat wil zeggen de controles in die maand uit te voeren die U het beste uit komt. Ook de frequentie van de controles wordt per patiënt bepaald. Zo zien wij patiënten met tandvleesproblemen het liefst 4 keer per jaar, evenals kinderen met veel vullingen. De patiënten 9 of meer vullingen zien wij graag 2 keer per jaar terug. Goede poetsers zonder tandsteen 1 keer  per jaar. Degenen met een kunstgebit 1 keer per 2 jaar.

Teneinde u te informeren wat er allemaal in de tandheelkunde gaande is, krijgt u vaak tegelijk met de uitnodiging een nieuwsbrief waarin wat actuele zaken staan.

Röntgenfoto’s

Binnen de praktijk worden regelmatig röntgenfoto’s gemaakt. Zij geven ons waardevolle gegevens over de toestand van het gebit. Hierdoor is het mogelijk vroegtijdig gaatjes te ontdekken. Hierdoor proberen wij te voorkomen dat wij grote vullingen moeten maken, omdat een gaatje laat is ontdekt.

De helft van de gaatjes kunnen wij opsporen met de spiegel en de sonde. De andere helft ontdekken wij op de röntgenfoto’s.

Een kleine groep patiënten wil liever niet dat er bij hen, of hun kinderen röntgenfoto’s gemaakt worden. Uiteraard houden wij hier rekening mee. Helaas is het zo dat bij sommige behandelingen foto’s onmisbaar zijn.

Bij kinderen worden foto’s  gemaakt rond het 12e of 13e levensjaar. Afhankelijk van het aantal gaatjes die er zijn, en het schoonhouden van het gebit, wordt bekeken om de hoeveel jaar er daarna foto’s gemaakt worden.

Wij werken met digitale röntgenopnames, hierdoor kan de belichtingstijd korter zijn en dus ontvangt U minder schadelijke straling. Voor verdere bescherming gebruiken wij altijd en loodschort en een loodkraag.

De frequentie waarmee wij foto’s maken is afhankelijk van het aantal vullingen dat U heeft en hoe goed de mond wordt schoon gehouden. Zij varieert van 24 tot 48 maanden.

Anamnese

Als U voor het eerst bij ons binnen komt wordt een zogenaamde anamnese afgenomen. Hierbij gaan wij na wat voor ziektes u heeft, of aan welke ziektes u heeft geleden. Ook een eventueel medicijngebruik kan van belang zijn bij een verdere behandeling. Wij zouden het op prijs stellen indien er iets in uw ziektegeschiedenis wijzigt, u ons hiervan in kennis stelt.

Hygiëne

Net zoals de meeste andere tandartsen proberen wij zo schoon mogelijk te werken. Dit houdt in dat alle instrumenten en boren voordat zij worden gebruikt eerst in een medische wasmachine worden gereinigd . De boormachines gaan in een apart apparaat waarin zij volautomatisch worden gereinigd en gesmeerd. Het water dat in de apparatuur wordt gebruikt ,wordt met behulp van ultra violet licht gedesinfecteerd (bestrijding tegen legionella). Verder maken wij veel gebruik van wegwerp spullen voor eenmalig gebruik (boren; verdovingsvloeistof , naalden).

Dit alles betekent dat bij u in de mond alleen instrumenten worden gebruikt die of nieuw, of gesteriliseerd zijn.

Het maken en wijzigen van afspraken

Van maandag tot en met donderdag kunt U afspraken maken met de assistente, ‘s ochtends tussen 8.00 uur en 9.00 uur, en ‘s middags tussen 13.00 uur en 14.00 uur op telefoonnummer 0118-501830.

De meeste vrijdagen is de praktijk eveneens geopend van ‘s morgens 8.00 uur tot 12.00 uur. U kunt dan ook bellen voor het maken van afspraken.Op de 2e zaterdag van de maand is de praktijk van 8.30 tot 12.30 uur geopend. De vrijdag voorafgaande aan deze vrijdag is de praktijk dan gesloten.

Indien U verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen, wordt U verzocht daarvan minstens 24 uur van te voren bericht te geven, anders wordt de tijd bij U in rekening gebracht.